Linia oporu

Linia oporu

Linia oporu

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Archiwum Akt Nowych zapraszają dzieci oraz rodziców w dniu 1 marca 2014 r., w godzinach 11.00–15.00, na bezpłatną przejażdżkę tramwajem „Linia Oporu”

Edukacyjny tramwaj „Linia Oporu”, poświęcony historii Grup Oporu „Solidarni”, będzie  kursował na trasie Marymont Potok – pl. Wilsona – pl. Bankowy – Marszałkowska – Puławska – Wyścigi. Będzie w nim można samodzielnie wykonać 3 rodzaje ulotek na maszynie drukarskiej z epoki oraz zagrać w ZnajZnak, obejrzeć wystawę poświęconą drukom i ulotkom z lat 80. XX wieku, spotkać działaczy Grup Oporu. Dzieci, które wsiądą do tramwaju, otrzymają również specjalne pamiątkowe stemple na rękę.

Zapraszamy!

Grupy Oporu, zorganizowane w 1982 r. przez Teodora Klincewicza, przed 1980 r. współpracownika Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i drukarza „Robotnika”, a po Sierpniu jednego z założycieli  i przywódców Niezależnego Zrzeszenia Studentów, skupiały głównie młodzież. Różniły się od większości struktur podziemia tym, że planowały i przeprowadzały akcje spektakularne, budzące echo i komentarze, stwarzające wrażenie wielkiej siły i możliwości podziemia. Do znanych akcji Grup Oporu należało przygotowywanie się – na pograniczu dywersji – do manifestacji 31 sierpnia 1982 r., udział w nich, nadawanie audycji radiowych dla więźniów na Mokotowie, „przemysłowe” rozrzucanie ulotek na ulicach miasta, wywieszanie wielkich transparentów na domach, druk znaczków pocztowych, a także – co było utajnione również przed opinią publiczną – odbieranie transportów ze sprzętem poligraficznym dla podziemia, nadawanych ze Szwecji i przywożonych via Szczecin. Zarazem Grupy pozostawały w ścisłym kontakcie z podziemnym regionem Mazowsze NSZZ „Solidarność”, kierowanym przez Zbigniewa Bujaka.

Partnerzy: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Tramwaje Warszawskie, MZA, Urban INFO.tV.

Patroni Medialni: TVP Historia, Telewizja Republika, Radio WNET, „Tygodnik Solidarność”, wSieci, wSieci Historii,Pamięć.pl.

Tramwaj linia oporu

Tramwaj linia oporu