Kombatanci żądają wyjaśnień

List otwarty Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

kombatanci

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie skupiającego wiele osób represjonowanych przez komunistyczny aparat represji, do którego należał profesor Zygmunt Bauman, zwracam się do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z prośbą o ustosunkowanie się do skandalu, jakim było zaproszenie tego człowieka na Waszą uczelnię.

Jako ludziom nauki nie muszę Państwu przypominać ani sylwetki, ani poglądów wieloletniego oficera Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz tajnego współpracownika Informacji Wojskowej, jak również tego, że nigdy nie uznał on za stosowne przeprosić za błędy z czasów swej młodości, co oznacza, iż nie uważa swego czynnego zaangażowania w ludobójczy system za coś nagannego.

Zapraszanie kogoś takiego w szacowne mury wyższej uczelni jest niebywałym skandalem, z którego winny się wytłumaczyć odpowiedzialne zań osoby. Chciałbym wiedzieć, czy ta sprawa była konsultowana z Senatem i jakie konsekwencje zamierzają Państwo wyciągnąć wobec osób, które splamiły dobre imię Waszego Uniwersytetu, postępując tak, jak gdyby nadal nosił on imię Bolesława Bieruta.

Reakcja środowisk narodowych na występ prof. Baumana była w tej sytuacji prostą egzemplifikacją starego powiedzenia: „Kto sieje wiatr, zbiera burzę”. Jako wykładowca akademicki nie pochwalam takich form wyrażania protestu w uniwersyteckiej auli, ale nie mogę też nie wyrazić smutnej refleksji, że właśnie te środowiska zareagowały na obecność byłego enkawudzisty lepiej niż władze Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z poważaniem

dr Jerzy Bukowski
rzecznik POKiN

źródło: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/36786,kombatanci-zadaja-wyjasnien.html

Zmarł Tadeusz Rogosz

śp.

TADEUSZ ROGOSZ

Członek-założyciel NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska , delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „S”, internowany w stanie wojennym ,członek Solidarności Walczącej,

Przeżywszy lat 74, zmarł po cjężkiej chorobie
10 października 2013 r.

Odszedł człowiek o niezłomnych poglądach , do końca wierny Polsce i ideałom Solidarności Walczącej

Msza święta w intencji Zmarłego
odprawiona zostanie 14.10.2013 o godzinie 13.00 w kaplicy Cmentarza przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu po czym nastąpią ceremonie pogrzebowe .

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

                                                                     Przewodniczący SW Kornel Morawiecki                                                               przyjaciele z Solidarności Walczącej

IX Festiwal Obywatela

Festiwal Obywatela to ogólnopolska impreza samokształceniowo-integracyjna dla współtwórców i sympatyków kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną. Wiodącym tematem IX edycji Festiwalu, która odbędzie się w Łodzi w dniach 18-20 października 2013 r., będą różne formy obywatelskiego oporu w sferach takich jak praca, edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo socjalne czy polityka transportowa.

IX Festiwal Obywatela

IX Festiwal Obywatela

Spotkania, debaty i pokazy filmowe, podobnie jak w zeszłym roku, odbędą się w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi (ul. Zawiszy Czarnego 39). Dopełnieniem Festiwalu będą wieczorne imprezy integracyjne oraz koncert zespołu Hańba. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio WNET oraz „Tygodnik Solidarność”.

partnerzy

 

Program imprezy dostępny pod adresem http://nowyobywatel.pl/festiwal/

Dobroczynny Bal Niepodległości na rzecz Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach

Szanowni Państwo, Przyjaciele dobrej i szlachetnej zabawy!

Mamy wielki zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w polecanym m.in. przez

Plakat Balu Niepodległości AD 2013

Plakat Balu Niepodległości AD 2013

Annę Dymną
Ewę Dałkowską
Ewę Błaszczyk
Agnieszkę Radwańską
Urszulę Radwańską
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
prof. Andrzeja Nowaka
Andrzeja Pilipiuka
Mikołaja Reya

Krakowskim Dobroczynnym Balu Niepodległości, który odbędzie się w prestiżowych wnętrzach XVI-wiecznej Kamienicy Czeczotki przy Rynku Głównym w Krakowie w sobotę 9 listopada 2013 roku.

To drugi organizowany przez nas bal w tym roku. Poprzedni, znacznie mniejszy, środowiskowy, dedykowany zamkniętej grupie osób, polecany był przez zacne grono znanych postaci życia publicznego i zgromadził 220 Gości z jedenastu województw z całej Polski, w tym znanych dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, naukowców, artystów i polityków. Tym razem, m.in. dzięki wsparciu wydawcy jednego z największych ogólnopolskich tygodników opinii na Bal Niepodległości zaproszone zostanie znacznie szersze grono osób pragnących radośnie, w sposób uroczysty oraz w najlepszym towarzystwie i jednocześnie pożytecznie świętować rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Podobnie jak ten najbliższy, również i poprzedni bal miał charakter dobroczynny. Dzięki obecności Gości i sponsorów zebraliśmy kwotę blisko 10.000,- na renowację instrumentów w Szkole Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Tym razem przyświeca nam cel nie mniej szlachetny. Mamy oto nadzieję wspomóc możliwie najwyższą kwotą niepełnosprawnych intelektualnie Podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta w podkrakowskich Radwanowicach.

Zapraszamy do rejestracji już teraz (w terminie 5 – 31 października albo do wyczerpania miejsc) lub też do wcześniejszego zapoznania się z większą ilością informacji zamieszczonych na www.bal-krakow.pl/przewodnik-po-balu

Szlachetni Dobroczyńcy, jeśli podobnie do nas rozumiecie ideę dobroczynności, jeśli uważacie cel Balu za słuszny lub jeśli chcecie wspomóc naszą inicjatywę z innych powodów, zgłoście swoją wolę odwiedzając naszą stronę i w prosty sposób nawiążcie z nami kontakt pisząc na kontakt@bal-krakow.pl

Z pozdrowieniami

Adam Kalita, radny Miasta Krakowa, organizator
Marcin Szymański, radny Miasta Krakowa, organizator

Spotkanie SSW Mazowsze

Witamy i zapraszamy na kolejne spotkanie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze, które odbędzie się tradycyjnie w naszym lokalu mieszczącym się przy ulicy Aleja Niepodległości 131 lok. 5 w najbliższy czwartek tj. 10.10.2013 o godzinie 18:00.