Będą do nas strzelać?

Weszła w życie ustawa o środkach przymusu bezpośredniego. Zgodnie z nią, gdyby siły policji okazały się niewystarczające, „możliwe będzie użycie wojska do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego” – można przeczytać na stronie internetowej sejm.gov.pl.

Wojsko będzie mogło zostać użyte na podstawie postanowienia prezydenta (na wniosek rządu), a w sytuacjach niecierpiących zwłoki na mocy decyzji ministra obrony narodowej lub na wniosek ministra spraw wewnętrznych.

Tekst ustawy dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1140_u.htm

Zwraca uwagę szybki przebieg procesu legislacyjnego: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1140

W skrócie:

 • 26 luty 2013 projekt rządowy
 • 8 marzec I czytanie
 • 19 kwiecień III czytanie
 • 24 maj rozpatrywanie poprawek Senatu
 • 29 maj podpis Prezydenta
 • 5 czerwiec wejście w życie

Ustawie sprzeciwiał się cały klub PiS i pojedynczy posłowie SP.

źródło: http://prawica.net/34692


http://narodowyszczecin.pl/index.php/archives/25878Generał Polko o ewentualnych scenariuszach potyczki militarnej z Rosją.

„Według generała, gdyby Polska została zaatakowana ze Wschodu, to wrogie wojska zatrzymałyby się dopiero na linii Wisły, a odparcie ewentualnego natarcia Rosji należy ściśle powiązać z reakcją NATO. - Wiele zależy od tego, jak traktowany byłby artykuł 5 paktu. Tylko nam hurraoptymistom w Polsce, wydaje się, że NATO nas w takiej sytuacji obroni bezwarunkowo. (…) Jeśli Polska nie będzie dbała o swoje siły zbrojne, to nie będzie chętnych, by nam pomoc – twierdzi gen. Polko. Gen. Polko nie wyklucza także „wariantu gruzińskiego”, czyli podważania integralności Polski przez Rosję tak, jak ma to miejsce w przypadku Gruzji i jej republik – Abchazji i Osetii Południowej. - Taki scenariusz jest znacznie bardziej realny i rozgrywałby się z zaskoczenia. Możemy się więc spodziewać, że agresor dysponowałby przewagą pozwalającą mu wejść na nasze terytorium. (…) Tu właśnie mam największe obawy. W przypadku na wzór gruziński nie będziemy w stanie odbić własnego terytorium, a wsparcie będzie bardziej symboliczne. (…) Konflikt może pojawić się na przykład na tle rozliczeń energetycznych – ktoś może zgłaszać pod naszym adresem nawet bezpodstawne zarzuty o nieuregulowanie płatności za dostawy i próbować czasowo zająć nasze terytorium - kreśli wizję potencjalnego konfliktu gen. Polko.”


http://stanislawhelski.salon24.pl/155384,stanislaw-helski-zyciorys

http://stanislawhelski.wordpress.com/category/prasa/

„Pan Stanisław Helski /KPN/ został wysłany do psychiatryka a potem dostał 2 lata w zawiasach + 200 zł grzywny za to, że w 1994 roku wziął czynny udział w promocji książki „Stan wojenny. Dlaczego?”, uderzając jej autora, Wojciecha J., kamieniem (zawiniętym w gazetę) w głowę.
12 lat wcześniej pan Helski dostał 6 lat więzienia (bez zawiasów), jego jedyny syn został wzięty do wojska a komornik siewnik (i coś tak jeszcze) zlicytował – wszystko to bodaj tylko za to, że pan Helski stawiał czynny opór przeciw przymusowemu obsianiu mu pola jęczmieniem, którym on go obsiać nie chciał. A potem (także po 1989 roku) w żaden żywy sposób nie mógł się doprosić w sądach o uznanie go za niewinnego.
Zmarł w 2004 roku.”

 

Zebranie

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 20.06.2013 roku (czwartek) o godzinie 18,00 w siedzibie SSW
Mazowsze, Warszawa al. Niepodległości 131/5 odbędzie się zebranie.
Porzadek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności SSW Mazowsze w okresie ostatniej kadencji Zarządu
 2. Przyjęcie absolutorium dla ustepujacego, dotychczasowego Zarzadu i Przewodniczacego – głosowanie
 3. Wybór nowych władz SSW Mazowsze
 4. Sprawy bieżące
 5. Wyjazd integracyjny ogólnopolski SSW – Piaski k/Krynicy Morskiej w dniach 24.08-31.08.2013 – wyjazd odpłatny ( aktualnie zapisały się i dokonały przedpłaty 22 osoby)

Przewidywany czas zebrania 60 minut

www.swmazowsze.pl

Za Zarząd Stowarzyszenia
Solidarność Walcząca Mazowsze

PS: Wszyscy członkowie SSW Mazowsze zostana dodatkowo poinformowanie
SMSem

Program Pikiety w obronie wolności

Poniżej informujemy o programie naszej sobotniej Pikiety w obronie Wolności w Warszawie na Pl. Zamkowym:  8/9.06.2013
Pikieta Wolności 8.06-9.06.2013 r.sobota 8.06:
18.00  – zawiązanie pikiety.
 • Oświadczenie Ewy Stankiewicz w imieniu Solidarnych 2010.
 • Rozbicie miasteczka namiotowego.
18.30 – 23.00 – spotkania z  gośćmi:
 • Magdalena Merta
 • Adam Borowski
 • Jadwiga Chmielowska
 • Janusz Walentynowicz
 • Dorota Kania
 • Tomasz Sakiewicz
 • Anita Czerwińska
od 23.00 – koncerty satyryków i bardów
spotkania nocne:
Marek Król
Łódzkie Porozumienie Organizacji Antykomunistycznej Trzeciej Konspiracji
Rajd Katyński
projekcje filmów.
niedziela 9.06:
- 9.00  koncert na dzień dobry – OB-Ciach i Intuicja oraz Kayan
- 10  – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dziecko z flagą” – wręczenie nagród
- 10.30 -16 – spotkania z  gośćmi:
 • Andrzej Melak
 • Paweł Kołkiewicz
 • Jerzy Jachowicz
 • Leszek Żebrowski
 • Cezary Gmyz
 • Jerzy Zalewski
 • Antoni Macierewicz
- Słowo na rozesłanie – ks. Stanisław Małkowski.Zakończenie pikiety.
Podczas pikiety zbierane będą podpisy min. na następujących listach:
- 4 postulaty Solidarnych2010, w tym powołania komisji międzynarodowej do śledztwa dot. Katastrofy Smoleńskiej
- poparcia TV Trwam
- odwołania HGW z funkcji prezydenta Warszawy.
Informujemy, że program będzie uzupełniany na bieżąco. Zapraszamy!

 


Dość ZD-RADZIECKICH rządów PO, Tuska i Komorowskiego!

Stowarzyszenie Solidarni2010  organizuje w Warszawie  na Placu Zamkowym pikietę  pod hasłem „Dość ZD-RADZIECKICH rządów PO, Tuska i Komorowskiego! Żądamy ustąpienia PKW” – sobota 08 czerwca, od godz. 18.00 – niedziela 09 czerwca, do godz. 16.00.

Solidarni 2010

Pikieta Wolności ma na celu zamanifestowanie naszej dezaprobaty wobec działań szeroko pojętej władzy Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim Rządu i Prezydenta RP.

Nie chcemy dłużej bezczynnie patrzeć, jak polskie władze mówią językiem rosyjskiej dyplomacji, co skutkuje zaniedbywaniem podstawowych interesów Polski. Domagamy się ustąpienia w całości Państwowej Komisji Wyborczej za bezprecedensowy fakt powiązań z rosyjskim systemem organizacji wyborów. Zarówno rosyjskie serwery używane do liczenia głosów wyborczych w Polsce, jak i fakt szkolenia polskiej komisji w Rosji całkowicie dyskwalifikuje wiarygodność Państwowej Komisji Wyborczej. W niewiadomym celu budowane są powiązania z rosyjską komisją wyborczą, która ponosi odpowiedzialność za fałszerstwa wyborcze dokonywane w Rosji.

 • Nie zgadzamy się na ciągłe ignorowanie głosu Polaków w sprawach najważniejszych – Wolności, Sprawiedliwości i Prawdy.
 • Nie zgadzamy się na ciągłe bagatelizowanie sprawy wyjaśnienia przyczyn Katastrofy Smoleńskiej.
 • Nie godzimy się na to, by decyzje o naszych polskich sprawach zapadały poza granicami naszego kraju.
 • Nie godzimy się na degradację ekonomiczną społeczeństwa.
 • Nie godzimy się na zgubną dla Polaków politykę historyczną, polegającą na ciągłym poniżaniu naszych bohaterów i Narodu Polskiego.
 • Nie godzimy się na to, by ktoś inny decydował o sposobie kształcenia i wychowania naszych dzieci.
 • Nie zgadzamy się, by dzielono nas na „lepszych” i „gorszych”.
 • Nie zgadzamy się na ignorowanie głosów 2,5 milionowej rzeszy katolików domagających się miejsca na multipleksie dla TV TRWAM.

Udział w pikiecie w charakterze gości zapowiedzieli działacze związkowi i niepodległościowi, politycy, naukowcy i dziennikarze, a wśród nich: Andrzej Gwiazda, Antoni Macierewicz, Jadwiga Chmielowska, Leszek Żebrowski, Dorota Kania, Cezary Gmyz, Piotr Semka i wielu innych.

Zapraszamy na Pikietę Wolności!

Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010
Ewa Stankiewicz
Natalia Tarczyńska
Jacek Kazimierski

Dwa wyroki: za zabijanie i rzucanie tortem

Pan Zygmunt Miernik dostanie wyrok szybciej niż Czesław Kiszczak.

I będzie to wyrok wyższy.

[zasłyszane 5 czerwca wieczorem na schodach w TV Republika]

Zygmunt Miernik

Pan Miernik po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego został „internowany” (tj. uwięziony bez wyroku i bez postawienia zarzutów) a 5 czerwca 2013 roku na korytarzu sądowym w Warszawie celnie rzucił tortem w sędzinę Annę W., która prowadzi kolejną odsłonę procesu wytoczonego Kiszczakowi za przyczynienie się m.in. do śmierci dziewięciu górników zastrzelonych w grudniu 1981 roku przez milicję pod kopalnią „Wujek”.

Nie pochwalam rzucania tortami w sędziów (a tym bardziej: w sędziny), ale motywy działania miotacza jestem skłonny zrozumieć.

Czesław Kiszczak (b. członek Biura Politycznego KC PZPR, minister spraw wewnętrznych PRL oraz m.in. szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego PRL) od ponad 20 lat bywa sądzony m.in. za:

- współudział w bezprawnym wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego,

- umyślne przyczynienie się do zabicia lub zranienia wielu strajkujących górników z kopalni „Wujek” i „Manifest Lipcowy” poprzez bezprawne przekazanie w grudniu 1981 roku dowódcom oddziałów MO swoich uprawnień do wydania rozkazu użycia broni przez te oddziały,

- utrudnianie śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia przez milicjantów maturzysty Grzegorza Przemyka w maju 1983 roku w Warszawie.

W żadnej z tych spraw przez ponad 20 lat nie zapadł prawomocny wyrok. Zarzuty stawiane Kiszczakowi przedawniały się, sprawy umarzano na mocy amnestii lub sądy wydawały wyroki uniewinniające.

A teraz, dla równowagi, wymiar sprawiedliwości skrupulatnie zadba o to, by zarzut postawiony panu Miernikowi nie przedawnił się, jego sprawa nie została umorzona, a wyrok (nie uniewinniający) zapadł szybko i równie szybko uprawomocnił się.

Polski wymiar sprawiedliwości.  Polski.

Wstyd.

 Marcin Gugulski

źródło: http://gugulskim.salon24.pl/512238,dwa-wyroki-za-zabijanie-i-za-rzucanie-tortem