Komunikat

 

SW Mazowsze w czerwcu

11 czerwca spotykamy się w Żółwinie na III Spotkaniu Literackim , tym razem poświęconym Józefowi Mackiewiczowi.

Uwaga! Zmiana miejsca spotkania.

mackiewicz

12 czerwca rocznica powstania Solidarności Walczącej. Obecność obowiązkowa ( opaski)

12.30 Msza Św. w Katedrze Praskiej p.w.św. Floriana

13.30 odsłonięcie tablicy pamiątkowej ( skwer przed katedrą)

13.50 Koncert i spotkanie okolicznościowe

 

rocznica

zaproszenie sw

 

24-25 czerwca  Radom. Powinniśmy być tam obecni.

Radom

 

informacja

W dniu 27 maja 2016 r  o godz. 17.30 w kościele pw. św. Marcina w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11 zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. Janusza Krupskiego, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zginął 10 kwietnia 2010 w drodze na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę zbrodni katyńskiej.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Szanowni Państwo,

Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca odbędzie się 04.06. 2016r. sobota w godz. 16:00 -18:00 we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 28.
Spotkanie będzie również zebraniem delegatów.

Ramowy Plan zebrania:

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego, protokolantów i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wystąpienia prezesa Stowarzyszenia SW – Kornela Morawieckiego.
  3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia SW.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2015.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.


Prezes Stowarzyszenia SW
Kornel Morawiecki