Reportaż ze spotkania Kuriera Praskiego i Solidarności Walczącej z dr. Mirą Modelską – Creech w Retro Praga

Dziękujemy Tomaszowi Troszczyńskiemu za realizację i udostępnienie materiału.

Karolowi Płudowskiemu dziękujemy za piękne , jak zwykle, przerywniki muzyczne.