„Kwatera Ł”

W najnowszym wydaniu (numerze drugim ) miesięcznika „Sieci Historii”
film dokumentalny -„Kwatera Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego.
(Cena magazynu z filmem dokumentalnym to 9,90 zł)

Fragment filmu „Kwatera Ł” w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego

Premiera filmu „Kwatera Ł”

Komentarz Tygodnia

Słuszna decyzja
1628 emerytów Służby Bezpieczeństwa wystąpiło do Trybunału w Strasburgu ze skargą przeciwko Polsce. Skarżyli się z powodu obniżenia przez Sejm RP w 2009 roku ich świadczeń emerytalnych.

Łamali prawa obywatelskie
Trybunał odmówił rozpatrzenia pozwu. Orzekł, że praca, którą wykonywali – wzorowana na sowieckim KGB – łamała prawa obywatelskie. A przestępcy nie podlegają ochronie europejskich sądów. Tym bardziej że decyzja krajowego parlamentu nie pozbawia ich środków do życia.
Ustawowa obniżka dotknęła ok. 40 tys. funkcjonariuszy (którzy prawa do emerytury nabywali po 15 latach pracy). Obniżono im świadczenie ze średniego poziomu 2735 złotych do poziomu 2350 złotych. Średnio o niecałe 400 złotych.

Wymóg sprawiedliwości
Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” apeluje do posłów o dalszą redukcję uprzywilejowanych świadczeń, pobieranych niesłusznie przez 24 lata. Z naszych podatków rok w rok byłym esbekom wypłacamy ok. 1,2 miliarda złotych. Gdyby zmniejszyć im emerytury o 1 tysiąc złotych (do poziomu zbliżonego do aktualnej płacy minimalnej) kasa państwa zaoszczędziłaby ok. 500 milionów złotych.
Elementarna sprawiedliwość wymaga, by te pieniądze przeznaczyć na wsparcie dla tych, którzy w stanie wojennym i latach 80. sprzeciwiali się reżimowi i byli ścigani przez służby specjalne PRL. Konspiratorów nie było więcej niż 50 tysięcy. Każdy z nich mógłby dostać z tej puli comiesięczny dodatek 800 złotych do renty lub emerytury.
Ci ludzie nie narażali swych karier i bytu swoich rodzin dla przyszłych materialnych korzyści. Ale potrzebny jest gest, że Polska nie zapomina o tych, którym zawdzięcza wolność. Tym ludziom, często skrzywdzonym tak przed, jak i po przemianach 1989-90, takie wsparcie od państwa, czyli od nas wszystkich, po prostu się należy.

Kornel Morawiecki

www.gazetaobywatelska.info

Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie  Stowarzyszenia Solidarność Walcząca w sobotę 29.06.2013 o godz.15:00.

Zebranie odbędzie się w naszej siedzibie we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 28 (wejście od ul. Nowowiejskiej)

Poniżej ramowy program zebrania.

Pozdrawiam

Kornel Morawiecki

Plan Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SW

na dzień 29.06.2013 godz. 15:00-18:00

 1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i protokolantów
 2. Informacja Kornela Morawieckiego o nabyciu lokalu przy ul. Barlickiego 28 i wynajmie lokalu przy pl. Solnym we Wrocławiu .
 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia SW.
 4. Przyjęcie uchwały o zmianie siedziby Stowarzyszenia SW.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 7. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i ewentualne zmiany w statucie.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

Czy wymiar sprawiedliwości chroni totalitarny pomnik? Jutro możliwy „tortowy protest 2”!

„NIEZŁOMNI”
RUCH BYŁYCH I PRZYSZŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

ZAPROSZENIE
 

Zapraszamy na widowiskowy proces Przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny Adama Słomki oraz Zygmunta Miernika (autora „tortowego protestu” z Sądu Okręgowego w Warszawie), prowadzonego za domaganie się likwidacji pomnika „wdzięczności” dla okupacyjnej Armii Sowieckiej, postawionego nielegalnie w Stalinogrodzie.

17 września 2011 w Katowicach wspomniany pomnik ozdobiono stosownymi symbolami III Rzeszy i ZSRR. To zdarzenie miało miejsce podczas wiecu wyborczego, który odbył się legalnie, a mimo to  został rozbity przez policję (całkiem jak w Rosji i na Białorusi). Link do filmu poniżej.

Powyższe zdarzenie stało się pretekstem do pozbawienia wolności A. Słomki i Z. Miernika oraz postawienia im zarzutu dokonania  przestępstwa zniszczenia pomnika. Należy dodać, że prokuratura twierdzi, iż A. Słomka jest już osobą karaną (za jazdę po pijanemu), co jest prymitywnym kłamstwem!

 

Zapraszamy w najbliższą środę  19 czerwca 2013 o godz. 09.30, sala 115,
Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Andrzeja /przy dworcu PKP/.

 

W jawnym procesie biorą licznie udział znani więźniowie polityczni z czasów PRL.

Przypominamy, że od czasu uchwały Rady Miasta w Katowicach w roku 1990, podjętej z inicjatywy radnego A. Słomki, istniejąca samowola budowlana o charakterze okupacyjnego pomnika jest nielegalnie chroniona z pieniędzy podatników.

Domagamy się jednocześnie przywrócenia na katowickim Placu Wolności pomnika stojącego tam w czasach II RP.

Przedstawiciele środowiska pod roboczą nazwą: Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI” – przygotowali dla dyspozycyjnych sędziów oraz prokuratora ze Stalinogrodu łamiących art. 2 i 19 Konstytucji RP stosowne słodkie atrakcje…

Za Biuro Prasowe
(-) Ireneusz Wolański
Film z akcji policji 17 września 2011 roku pod pomnikiem sowieckim

 

Informacja o sprawie wPolityce.pl
http://wpolityce.pl/depesze/48055-sprawa-min-przeciwko-adamowi-slomce-o-zniszczenie-pomnika-wdziecznosci-armii-zsrr-umorzona

Będą do nas strzelać?

Weszła w życie ustawa o środkach przymusu bezpośredniego. Zgodnie z nią, gdyby siły policji okazały się niewystarczające, „możliwe będzie użycie wojska do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego” – można przeczytać na stronie internetowej sejm.gov.pl.

Wojsko będzie mogło zostać użyte na podstawie postanowienia prezydenta (na wniosek rządu), a w sytuacjach niecierpiących zwłoki na mocy decyzji ministra obrony narodowej lub na wniosek ministra spraw wewnętrznych.

Tekst ustawy dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1140_u.htm

Zwraca uwagę szybki przebieg procesu legislacyjnego: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1140

W skrócie:

 • 26 luty 2013 projekt rządowy
 • 8 marzec I czytanie
 • 19 kwiecień III czytanie
 • 24 maj rozpatrywanie poprawek Senatu
 • 29 maj podpis Prezydenta
 • 5 czerwiec wejście w życie

Ustawie sprzeciwiał się cały klub PiS i pojedynczy posłowie SP.

źródło: http://prawica.net/34692


http://narodowyszczecin.pl/index.php/archives/25878Generał Polko o ewentualnych scenariuszach potyczki militarnej z Rosją.

„Według generała, gdyby Polska została zaatakowana ze Wschodu, to wrogie wojska zatrzymałyby się dopiero na linii Wisły, a odparcie ewentualnego natarcia Rosji należy ściśle powiązać z reakcją NATO. – Wiele zależy od tego, jak traktowany byłby artykuł 5 paktu. Tylko nam hurraoptymistom w Polsce, wydaje się, że NATO nas w takiej sytuacji obroni bezwarunkowo. (…) Jeśli Polska nie będzie dbała o swoje siły zbrojne, to nie będzie chętnych, by nam pomoc – twierdzi gen. Polko. Gen. Polko nie wyklucza także „wariantu gruzińskiego”, czyli podważania integralności Polski przez Rosję tak, jak ma to miejsce w przypadku Gruzji i jej republik – Abchazji i Osetii Południowej. – Taki scenariusz jest znacznie bardziej realny i rozgrywałby się z zaskoczenia. Możemy się więc spodziewać, że agresor dysponowałby przewagą pozwalającą mu wejść na nasze terytorium. (…) Tu właśnie mam największe obawy. W przypadku na wzór gruziński nie będziemy w stanie odbić własnego terytorium, a wsparcie będzie bardziej symboliczne. (…) Konflikt może pojawić się na przykład na tle rozliczeń energetycznych – ktoś może zgłaszać pod naszym adresem nawet bezpodstawne zarzuty o nieuregulowanie płatności za dostawy i próbować czasowo zająć nasze terytorium – kreśli wizję potencjalnego konfliktu gen. Polko.”


http://stanislawhelski.salon24.pl/155384,stanislaw-helski-zyciorys

http://stanislawhelski.wordpress.com/category/prasa/

„Pan Stanisław Helski /KPN/ został wysłany do psychiatryka a potem dostał 2 lata w zawiasach + 200 zł grzywny za to, że w 1994 roku wziął czynny udział w promocji książki „Stan wojenny. Dlaczego?”, uderzając jej autora, Wojciecha J., kamieniem (zawiniętym w gazetę) w głowę.
12 lat wcześniej pan Helski dostał 6 lat więzienia (bez zawiasów), jego jedyny syn został wzięty do wojska a komornik siewnik (i coś tak jeszcze) zlicytował – wszystko to bodaj tylko za to, że pan Helski stawiał czynny opór przeciw przymusowemu obsianiu mu pola jęczmieniem, którym on go obsiać nie chciał. A potem (także po 1989 roku) w żaden żywy sposób nie mógł się doprosić w sądach o uznanie go za niewinnego.
Zmarł w 2004 roku.”