dla zainteresowanych historią i …

List otwarty do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie skupiającego wiele osób represjonowanych przez komunistyczny aparat represji, do którego należał profesor Zygmunt Bauman, zwracam się do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z prośbą o ustosunkowanie się do skandalu, jakim było zaproszenie tego człowieka na Waszą uczelnię.Jako ludziom nauki nie muszę Państwu przypominać ani sylwetki, ani poglądów wieloletniego oficera Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz tajnego współpracownika Informacji Wojskowej, jak również tego, że nigdy nie uznał on za stosowne przeprosić za błędy z czasów swej młodości, co oznacza iż nie uważa swego czynnego zaangażowania w ludobójczy system za nic nagannego.Zapraszanie kogoś takiego w szacowne mury wyższej uczelni jest niebywałym skandalem, z którego winny się wytłumaczyć odpowiedzialne zań osoby. Chciałbym wiedzieć, czy ta sprawa była konsultowana z Senatem i jakie konsekwencje zamierzacie Państwo wyciągnąć wobec osób, które splamiły dobre imię Waszego Uniwersytetu postępując tak, jak gdyby nadal nosił on imię Bolesława Bieruta.

Reakcja środowisk narodowych na występ prof. Baumana była w tej sytuacji prostą egzemplifikacją starego powiedzenia: „kto sieje wiatr, zbiera burzę”. Jako wykładowca akademicki nie pochwalam takich form wyrażania protestu w uniwersyteckiej auli, ale nie mogę też nie wyrazić smutnej refleksji, że właśnie te środowiska zareagowały na obecność byłego enkawudzisty lepiej niż władze Uniwersytetu Wrocławskiego.
Z poważaniem


dr Jerzy Bukowski
rzecznik POKiN

POTRZEBNA POMOC: Zdzisław Bojarski czeka na serce

Zarząd Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe dla członka Stowarzyszenia Zdzisława Bojarskiego.

Zdzisław Bojarski był organizatorem w 1980 roku pierwszego strajku robotniczego w MPK oraz współorganizatorem strajku okupacyjnego w „Ikarze”. Był również przewodniczącym Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Biogram Z. Bojarskiego w Encyklopedii Solidarności dostępny pod tym linkiem >>>.
Obecnie Zdzisław Bojarski przebywa na oddziale kardiologicznym w szpitalu na Parkitce w Częstochowie. Oczekuje na dawcę serca i przeszczep w Klinice Kardiologicznej w Zabrzu. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia „WIR”: WBK, 07 1090 1795 0000 0001 1305 4064, z dopiskiem: „Na leczenie Zdzisława Bojarskiego”. Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” prosi Komisje Zakładowe o przyłączenie się do akcji pomocy.

http://nszz.solidarnosc.czest.pl/index.php/informacje/345-potrzebna-pomoc-zdzislaw-bojarski-czeka-na-serce

Wykłady prof. Andrzeja Nowaka

Wykłady prof. Andrzeja Nowaka z cyklu „Polska – Rosja, geopolityka i trudne sąsiedztwo”
zorganizowane przez Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana.

Poprzednio został zamieszczony na stronie SSW tylko jeden wykład profesora Andrzeja Nowaka – „Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013)” z dnia 11.06.2013. Teraz dla zainteresowanych zamieszczamy linki poprzednich wykładów:

09.10.2012. Ruś i Polska: sąsiedztwo i cywilizacyjny podział (X-XIV wiek)

06.11.2012. Moskwa i Litwa: początek geopolitycznego konfliktu (XIV-XVI w.)

04.12.2012. Rosja i Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII w.)

08.01.2013. Petersburg i Warszawa: dzieje podporządkowania w XVIII w.

12.02.2013. Pod carskim zaborem (1795-1917)

12.03.2013. Rosja bolszewicka i II RP: 1918-1939

09.04.2013. Stalin zdobywa Polskę (1939-1945)

07.05.2013. Polska w „obozie” (czyli w sowieckim imperium): 1945-1989

 

Spotkania z historią najnowszą u św. Floriana

„Gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek, ostatni komendant najpiękniejszej polskiej armii” – wykład Jacka Pawłowicza w ramach Spotkań z historią najnowszą u św. Floriana – Warszawa, 9 kwietnia 2013.

„Gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek, ostatni komendant najpiękniejszej polskiej armii” – wykład Jacka Pawłowicza w ramach Spotkań z historią najnowszą u św. Floriana – Warszawa, 9 kwietnia 2013.


„Spotkania z historią najnowszą u św. Floriana” to cykl wykładów i pokazów filmowych poświęconych historii najnowszej, organizowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie i Parafię Katedralną Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie.
Patronat medialny nad cyklem objęło Radio Warszawa.

Spotkanie (ostatnie w tym roku szkolnym) odbyło się 4 czerwca br. (wtorek) o godzinie 18.40 (po wieczornej mszy św.) w podziemiach bazyliki katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła przy ul. Floriańskiej 3. Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, koordynator prac ekshumacyjnych na Powązkach, opowiadał o poszukiwaniach szczątków ofiar terroru komunistycznego z lat 1948–1956 w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Wystąpienie poprzedzone zostało projekcją filmu dokumentalnego Kwatera „Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego, który przybył na spotkanie tak jak i inni goście pracujący przy ekshumacjach.

Zapis spotkania

„Pierwsze lata Polski Ludowej (1944-1956)” – wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego

XI Dni Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

22 czerwca o godz. 14.00 odbyły się XI Dni Wolnego Słowa w trakcie których miała miejsce debata „Działacze opozycji antykomunistycznej. Weterani czy outsiderzy?”

Podczas debaty zaprezentowane zostły dwa projekty ustaw.

Pierwszy przygotowany przez grupę senatorów RP, przewidujący pomoc działaczom opozycji znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, oraz drugi, przygotowany przez Grupę Roboczą środowisk opozycji antykomunistycznej w PRL – zakładający ustanowienie statusu weterana opozycji antykomunistycznej i wynikające z tego świadczenia obywatelskie i ekonomiczne.

Poniżej linki do pobrania obu projektów:

Projekt grupy senatorów: Projekt grupy senatorów

Projekt obywatelski: Projekt obywatelski

dla zainteresowanych historią i …

Dzień Drukarza w Krakowskim Klubie Wtorkowym
„Bibuła” w Polsce ma spore tradycje. Od Piłsudskiego choćby począwszy, poprzez okres walki z okupantem hitlerowskim, a kończąc na latach osiemdziesiątych minionego wieku.
Mało kto wie, że TWZW (Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze) utworzone w Warszawie w marcu 1940 roku były największą instytucją poligraficzną w okupowanej Europie. Ich twórcą był Jerzy Rutkowski ps. „Michał”, „Kmita”. Na początku 1944 roku z kilku zakładów drukarskich należących do TWZW miesięcznie wychodziło ok. 249 tysięcy egzemplarzy czasopism, 65,5 tysiąca egzemplarzy broszur i ok. 120 tysięcy egzemplarzy ulotek i plakatów. Ostrożne szacunki wskazują, że konspiracyjna działalność wydawnicza zamknęła się liczbą kilkunastu milionów egzemplarzy czasopism, miliona broszur, książek i innych druków zwartych, około 2 milionów ulotek i druków, w tym około miliona druków tzw. „akcji N”.